ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

 

Εγγραφή

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Κατάλογος υλικών

Κατασκευαστικές Εργασίες

Διαδικασία εξετάσεων

Καλώς ήρθατε στις σελίδες του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων.

Ο παρών ιστοχώρος αντικαταστάθηκε από τον ακόλουθο:

http://archimedes.ece.ntua.gr/

Στο μάθημα αυτό θα δείτε στην πράξη και θα εμπεδώσετε αυτά τα οποία διδαχτήκατε θεωρητικά στο μάθημα της Λογικής Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων του 2ου εξάμηνου. Αυτό θα γίνει με την καθοδηγούμενη εκτέλεση από μέρους σας έξι σειρών εργαστηριακών ασκήσεων. Για την ολοκλήρωση κάθε μιας από αυτές τις σειρές ασκήσεων θα απαιτηθεί τουλάχιστον μία παρουσία στο Εργαστήριο.
Η εξοικείωση σε ιδιαιτέρως ικανοποιητικό βαθμό με την ύλη του μαθήματος της Λογικής Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων του 2ου εξάμηνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του εργαστηριακού μαθήματος. Έτσι η ύλη αυτή θα θεωρηθεί γνωστή και θα εξεταστεί μαζί με ότι καινούργιο μάθετε.

Παρακαλείσθε να συμβουλεύεστε συχνά και την παρούσα ιστοσελίδα, ώστε να ενημερώνεστε έγκαιρα για ρυθμίσεις ή ενημερώσεις του προγράμματος και της ύλης του μαθήματος.

Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να μάθετε όλα όσα χρειάζεται για τη λειτουργία του εργαστηρίου.

Ανακοινώσεις

- Αλλαγή ώρας για το μάθημα Λογικής Σχεδίασης της Παρασκευής (18/11/2015)

- Επίδειξη γραπτών μαθήματος "Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων" επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου (10/2/2015)

Βαθμολογίες

- "Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων" εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2015

- "Προγραμματισμός με Matlab": 1ο, 2o και 3ο γραπτό τεστ 2014-2015 (11/2/2015)

- "Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων" έπαναληπτικής εξεταστικής περιόδου 2014

- Επίδειξη γραπτών στην "Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο" έπαναληπτικής εξεταστικής περιόδου 2014 (26/1/2015)

- "Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο" έπαναληπτικής εξεταστικής περιόδου 2014 (26/1/2015)

- "Προγραμματισμός με Matlab" επαναληπτικής περιόδου 2013-2014 (24/10/2014)

Ερευνητικό έργο της ομάδας του Κ. Παπαοδυσσέως
E-mail επικοινωνίας σχετικά με θέματα Λογικής Σχεδίασης, ΣΑΕ και Matlab: cpapaod@cs.ntua.gr, panrous@gmail.com
E-mail επικοινωνίας σχετικά με θέματα του εργαστηρίου: mexarhos@mail.ntua.gr